Thống kê VIP KẾT QUẢ XỔ SỐ MB NGÀY 30/03/2016

Posted on Thứ Tư, Tháng Ba 30th, 2016

THỐNG KÊ MIỀN BẮC Cầu xo so đẹp nhất ngày 30/03/2016

06,60,09,90,12,21,28,82,17,71,

04,40,07,70,68,86,29,92,16,61

Cầu 2 nháy xstd đẹp nhất ngày 30/03/2016

09,90

THỐNG KÊ MIỀN BẮC  Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 30/03/2016

09,90,29,92,59,95,24,42,45,54,

04,40,25,52,27,72,47,74,57,75

Thống kê cầu lặp:

06,60 – 7 cầu

26,62 – 4 cầu

24,42 – 3 cầu

04,40 – 3 cầu

56,65 – 3 cầu

68,86 – 3 cầu

19,91 – 3 cầu

00 – 2 cầu

07,70 – 2 cầu

11 – 2 cầu

16,61 – 2 cầu

13,31 – 2 cầu

38,83 – 2 cầu

05,50 – 2 cầu

67,76 – 2 cầu

17,71 – 2 cầu

28,82 – 2 cầu

09,90 – 2 cầu

29,92 – 2 cầu

12,21 – 1 cầu

02,20 – 1 cầu

22 – 1 cầu

03,30 – 1 cầu

34,43 – 1 cầu

14,41 – 1 cầu

48,84 – 1 cầu

15,51 – 1 cầu

35,53 – 1 cầu

45,54 – 1 cầu

46,64 – 1 cầu

69,96 – 1 cầu

08,80 – 1 cầu

39,93 – 1 cầu

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 30/03/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

90 17 ngày
42 15 ngày
12 10 ngày
99 10 ngày
00 9 ngày
61 9 ngày
66 9 ngày
75 9 ngày
03 8 ngày
04 8 ngày
70 8 ngày
10 7 ngày
11 7 ngày
31 7 ngày
35 7 ngày
50 7 ngày
59 7 ngày
74 7 ngày
76 7 ngày
28 6 ngày
29 6 ngày
36 6 ngày
94 6 ngày
30 5 ngày
49 5 ngày
54 5 ngày
77 5 ngày
87 5 ngày
91 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

45 16 lần
06 13 lần
26 13 lần
51 13 lần
60 13 lần
11 12 lần
24 12 lần
27 12 lần
35 12 lần
81 12 lần
91 12 lần
93 12 lần
05 11 lần
08 11 lần
13 11 lần
38 11 lần
39 11 lần
43 11 lần
57 11 lần
65 11 lần
95 11 lần
04 10 lần
07 10 lần
16 10 lần
20 10 lần
37 10 lần
71 10 lần
79 10 lần
82 10 lần
86 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

  • Cặp số 90 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 08/05/2010 đến 31/05/2010)
  • Cặp số 42 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 21/07/2012 đến 13/08/2012)

>>> Cập nhật xsmn chính xác nhất

Tags