Thống kê loto XSVT-xổ số Vũng Tàu ngày 20-1-2015

by thuylt | Posted on Thứ Ba, Tháng Một 20th, 2015

Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Vũng Tàu được xo so minh ngoc tổng hợp lại

>> Xem thêm phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 3 ngày 20-1-2015

Thống kê XSVT trong 30 ngày qua theo đuôi:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 30-12-2014 4
1 13-01-2015 6
2 13-01-2015 3
3 13-01-2015 13
4 13-01-2015 10
5 13-01-2015 8
6 13-01-2015 11
7 13-01-2015 7
8 13-01-2015 7
9 13-01-2015 7

Thống kê XSVT trong 30 ngày qua theo đầu:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 13-01-2015 11
1 13-01-2015 16
2 13-01-2015 11
3 13-01-2015 6
4 13-01-2015 4
5 13-01-2015 4
6 13-01-2015 10
7 13-01-2015 5
8 06-01-2015 6
9 06-01-2015 3

Thống kê 15 số về nhiều nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
16 13-01-2015 4
14 13-01-2015 4
13 13-01-2015 4
63 13-01-2015 4
08 30-12-2014 2
07 06-01-2015 2
06 30-12-2014 2
15 06-01-2015 2
21 13-01-2015 2
23 13-01-2015 2
28 06-01-2015 2
35 13-01-2015 2
59 30-12-2014 2
67 13-01-2015 2
84 23-12-2014 2

Thống kê 15 số về ít nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
19 13-01-2015 1
22 30-12-2014 1
05 13-01-2015 1
04 06-01-2015 1
03 13-01-2015 1
00 23-12-2014 1
10 30-12-2014 1
09 30-12-2014 1
25 23-12-2014 1
26 23-12-2014 1
27 06-01-2015 1
29 06-01-2015 1
30 23-12-2014 1
32 06-01-2015 1
36 30-12-2014 1

Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc chinh xac

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.