Thống kê loto XSQT-xổ số Quảng Trị ngày 29-1-2015

Posted on Thứ Năm, Tháng Một 29th, 2015

Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Quảng Trị được xo so minh ngoc tổng hợp lại

>> Xem thêm phân tích kết quả XSMT hôm nay thứ 5 ngày 29-1-2015

Thống kê XSQT trong 30 ngày qua theo đuôi:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 15-01-2015 7
1 22-01-2015 7
2 22-01-2015 8
3 22-01-2015 11
4 15-01-2015 2
5 22-01-2015 9
6 22-01-2015 8
7 22-01-2015 11
8 22-01-2015 8
9 22-01-2015 5

Thống kê XSQT trong 30 ngày qua theo đầu:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 15-01-2015 9
1 22-01-2015 9
2 22-01-2015 12
3 22-01-2015 8
4 22-01-2015 6
5 22-01-2015 11
6 22-01-2015 2
7 22-01-2015 6
8 22-01-2015 8
9 22-01-2015 5

Thống kê 15 số về nhiều nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
53 22-01-2015 4
15 08-01-2015 3
01 15-01-2015 3
28 22-01-2015 3
29 22-01-2015 3
32 22-01-2015 3
51 22-01-2015 3
75 22-01-2015 3
26 08-01-2015 2
27 22-01-2015 2
43 15-01-2015 2
80 08-01-2015 2
87 15-01-2015 2
92 15-01-2015 2
96 22-01-2015 2

Thống kê 15 số về ít nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
13 22-01-2015 1
12 08-01-2015 1
10 01-01-2015 1
09 01-01-2015 1
07 15-01-2015 1
05 01-01-2015 1
03 08-01-2015 1
02 15-01-2015 1
00 08-01-2015 1
21 01-01-2015 1
20 01-01-2015 1
18 01-01-2015 1
17 22-01-2015 1
16 08-01-2015 1
30 15-01-2015 1

Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc