Thống kê loto XSHCM-xổ số Hồ Chí Minh ngày 26-1-2015

Posted on Thứ Hai, Tháng Một 26th, 2015

Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Hồ Chí Minh được xo so minh ngoc tổng hợp lại

>> Xem thêm phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 2 ngày 26-1-2015

Thống kê XSHCM trong 30 ngày qua theo đuôi:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 24-01-2015 16
1 24-01-2015 29
2 24-01-2015 21
3 24-01-2015 17
4 24-01-2015 13
5 24-01-2015 13
6 12-01-2015 11
7 24-01-2015 17
8 24-01-2015 11
9 24-01-2015 23

Thống kê XSHCM trong 30 ngày qua theo đầu:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 24-01-2015 15
1 24-01-2015 19
2 24-01-2015 25
3 24-01-2015 18
4 19-01-2015 8
5 24-01-2015 15
6 24-01-2015 19
7 17-01-2015 17
8 24-01-2015 21
9 24-01-2015 14

Thống kê 15 số về nhiều nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
21 19-01-2015 5
23 24-01-2015 5
34 24-01-2015 5
59 24-01-2015 5
91 24-01-2015 5
12 12-01-2015 4
01 05-01-2015 4
09 24-01-2015 4
29 19-01-2015 4
60 24-01-2015 4
62 19-01-2015 4
82 12-01-2015 4
87 12-01-2015 4
93 24-01-2015 4
07 24-01-2015 3

Thống kê 15 số về ít nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
17 12-01-2015 1
16 29-12-2014 1
13 27-12-2014 1
00 24-01-2015 1
05 29-12-2014 1
25 27-12-2014 1
28 24-01-2015 1
32 29-12-2014 1
36 29-12-2014 1
37 19-01-2015 1
39 03-01-2015 1
40 05-01-2015 1
41 12-01-2015 1
45 03-01-2015 1
50 17-01-2015 1

Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc chinh xac