Thống kê loto XSDN-xổ số Đồng Nai ngày 28-1-2015

Posted on Thứ Tư, Tháng Một 28th, 2015

Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Đồng Nai được xo so minh ngoc tổng hợp lại

>> Xem thêm phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 4 ngày 28-1-2015

Thống kê XSDN trong 30 ngày qua theo đuôi:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 14-01-2015 5
1 21-01-2015 8
2 21-01-2015 10
3 21-01-2015 10
4 14-01-2015 4
5 14-01-2015 5
6 21-01-2015 8
7 21-01-2015 6
8 21-01-2015 13
9 21-01-2015 7

Thống kê XSDN trong 30 ngày qua theo đầu:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 21-01-2015 6
1 14-01-2015 2
2 21-01-2015 5
3 21-01-2015 13
4 14-01-2015 7
5 21-01-2015 8
6 14-01-2015 7
7 21-01-2015 11
8 21-01-2015 8
9 21-01-2015 9

Thống kê 15 số về nhiều nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
72 07-01-2015 4
98 21-01-2015 4
30 14-01-2015 3
39 21-01-2015 3
87 07-01-2015 3
23 21-01-2015 2
03 21-01-2015 2
32 21-01-2015 2
38 21-01-2015 2
48 07-01-2015 2
51 21-01-2015 2
52 14-01-2015 2
61 14-01-2015 2
63 14-01-2015 2
65 07-01-2015 2

Thống kê 15 số về ít nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
31 14-01-2015 1
29 21-01-2015 1
28 31-12-2014 1
20 07-01-2015 1
19 14-01-2015 1
14 14-01-2015 1
08 21-01-2015 1
06 31-12-2014 1
04 07-01-2015 1
02 31-12-2014 1
37 07-01-2015 1
33 07-01-2015 1
41 31-12-2014 1
42 14-01-2015 1
45 31-12-2014 1

Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc