Thống kê loto XSCM-xổ số Cà Mau ngày 26-1-2015

by thuylt | Posted on Thứ Hai, Tháng Một 26th, 2015

Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Cà Mau được xo so minh ngoc tổng hợp lại

>> Xem thêm phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 2 ngày 26-1-2015

Thống kê XSCM trong 30 ngày qua theo đuôi:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 19-01-2015 7
1 12-01-2015 6
2 19-01-2015 5
3 19-01-2015 12
4 12-01-2015 6
5 19-01-2015 7
6 19-01-2015 10
7 19-01-2015 12
8 19-01-2015 4
9 12-01-2015 7

Thống kê XSCM trong 30 ngày qua theo đầu:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 19-01-2015 5
1 19-01-2015 7
2 12-01-2015 7
3 19-01-2015 6
4 19-01-2015 7
5 19-01-2015 8
6 12-01-2015 7
7 19-01-2015 12
8 19-01-2015 12
9 19-01-2015 5

Thống kê 15 số về nhiều nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
16 12-01-2015 4
41 05-01-2015 3
67 12-01-2015 3
72 19-01-2015 3
73 19-01-2015 3
83 19-01-2015 3
29 12-01-2015 2
27 05-01-2015 2
05 12-01-2015 2
38 19-01-2015 2
46 19-01-2015 2
50 12-01-2015 2
53 19-01-2015 2
54 29-12-2014 2
59 12-01-2015 2

Thống kê 15 số về ít nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
25 05-01-2015 1
23 05-01-2015 1
21 12-01-2015 1
15 19-01-2015 1
13 29-12-2014 1
11 12-01-2015 1
07 05-01-2015 1
06 29-12-2014 1
02 19-01-2015 1
37 19-01-2015 1
36 19-01-2015 1
31 05-01-2015 1
39 29-12-2014 1
40 19-01-2015 1
47 19-01-2015 1

Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc chinh xac

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.