SOI CẦU DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05/12/2015

Posted on Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 4th, 2015

Soi Cầu xsmb hom nay đẹp nhất ngày 05/12/2015

04,40,06,60,16,61,14,41,01,10,

56,65,07,70,12,21,67,76,36,63

Soi Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 05/12/2015

03,30,66

Soi Cầu ket qua xo so hom nay Đặc biệt đẹp nhất ngày 05/12/2015

46,64,36,63,34,43,06,60,04,40,

76,47,74,37,73,66,44

Kết quả soi cầu ngày 05/12/2015 tìm được 82 cầu có độ dài >= 5 ngày:

Thống kê cầu lặp:

06,60 – 5 cầu

17,71 – 4 cầu

18,81 – 4 cầu

27,72 – 4 cầu

34,43 – 4 cầu

37,73 – 4 cầu

07,70 – 3 cầu

08,80 – 3 cầu

36,63 – 3 cầu

44 – 3 cầu

56,65 – 3 cầu

12,21 – 2 cầu

14,41 – 2 cầu

15,51 – 2 cầu

16,61 – 2 cầu

35,53 – 2 cầu

47,74 – 2 cầu

45,54 – 2 cầu

57,75 – 2 cầu

66 – 2 cầu

00 – 1 cầu

01,10 – 1 cầu

03,30 – 1 cầu

04,40 – 1 cầu

05,50 – 1 cầu

09,90 – 1 cầu

11 – 1 cầu

22 – 1 cầu

24,42 – 1 cầu

25,52 – 1 cầu

29,92 – 1 cầu

13,31 – 1 cầu

33 – 1 cầu

39,93 – 1 cầu

26,62 – 1 cầu

46,64 – 1 cầu

67,76 – 1 cầu

77 – 1 cầu

28,82 – 1 cầu

38,83 – 1 cầu

48,84 – 1 cầu

88 – 1 cầu

19,91 – 1 cầu

79,97 – 1 cầu

>>> Đón xem truc tiep xo so ngay bây giờ

Tags